/   ihafiz.com     Science   / Bosanski  

2019-07-13 16:00:23

Samsung istražuje mogućnost razvoja AR (augmented reality - uvećana realnost) naočara, a ovo je otkriveno u jednoj od kompanijinih prijava za patente.

Dokumentacija, koju je južnokorejska kompanija podnijela kod US Patent & Trademark Office, prikazuje savitljivi uređaj koji izgleda kao uobičajen par naočara, ali sa debljim okvirima kako bi se imlementirale elektronske komponente. 

Iako bi finalni proizvod mogao izgledati drugačije, aktuelni dizajn predstavlja nosivi uređaj koji se automatski pali kada je rasklopljen.

Dok god je jedan od okvira rasklopljen, projektor naočara (smješten u okviru) će projektovati sliku na mali displej smješten u korinsikovo polje pregleda. 

Samsung izgleda razmatra korišćenje  magnetnih senzora kako bi se osiguralo da uređaj ostane rasklopljen, dok ga korisnik namjerno ne sklopi.

S obzirom na to da se za sada radi samo o prijavi za patent, Samsung nije istakao kakve komponente se koriste u ovim AR naočarama. Nije poznato da li kompanija planira da patent pretvori u komercijalni proizvod.


nezavisne.com N.N.
samsung patentirao savitljive nezavisne naoara https ureaj rasklopljen patent comnauka naocare548102


User comments